Har du sytt en medeltida dräkt, men inte fått tag på skor? Har du åkt till
en vikingamarknad med armékängor på fötterna?
Det här är boken för alla som är intresserade av vikinga- och medeltida
dräkter. I första hand vänder den sig till dig som tänkt sy ett par egna
skor. Boken börjar med en kort överblick över skomodets utveckling under
Nordens vikinga- och medeltid. Därefter beskrivs skomakeritekniken,
begrepp, material och sömmar.

Den viktigaste delen av boken innehåller mallar och detaljerade sömnads-
anvisningar för tio olika sko- och stövelmodeller, från 800-talets mitt till tidigt 1400-tal:

  • Osebergskängan 800-tal
  • Remkänga från Hedeby 900-tal
  • Remsko från Hedeby 900-tal
  • Remsko från Oslo 1000-tal
  • Remkänga 1100-tal
  • Sidsnörsko 1200-tal
  • Knäppslejfsko 1200-tal
  • Bockstenssko 1300-tal
  • Hög stövel 1300-tal
  • Frontsnörsko 1400-tal