Om oss

Tre Kannor AB vill främja Svensk Fantasy i allmänhet och Laurentius Krönika i synnerhet. Vi vill även inspirera till skapande genom att visa hur lajv som kulturform kan berika och berikas av litteraturen.

Att dra på sig en fantasydräkt och tillsammans med andra uppleva äventyret kan vara magiskt. Särskilt om du känner att du har på fötterna. Läs mer om Skoboken 😊

Teamet

Stefan Eriksson 

Författare till Laurentius Krönika och Skoboken.
VD för Tre Kannor.
Även känd som Sigurd, son av Bue, i Erborigien som du kan besöka i Krönikorna.

Under 1980-talet var Stefan och Thomas Boqvist från Sorkar & Strängar, pionjär inom det som skulle komma att bli den svenska lajvrörelsen. Se Arkiv på lajvhistoria.se. Efter några år bildades föreningen Gyllene Hjorten
som fortfarande är aktiv.

Stefan är till vardags konsult inom ledarskap, individ- och organisations- utveckling och kvalitet.

Hans främsta konstnärliga uttryck är berättandet, framförallt det skrivna ordet.

Språket är för honom ett viktigt verktyg, både i författandet och i yrkeslivet.

Heléne Gussman

Delägare i Tre Kannor. Fotografen till figurerna på omslagen till Laurentius Krönika.
Även känd i Erborigien som Eljane av Odels.

Heléne är till vardags konsult inom ledarskap,individ- och  organisationsutveckling med coachning som specialitet.

Hennes främsta konstnärliga uttryck är bild, både fotografi och målning med olika tekniker. Hon har en väl utvecklad och personlig estetisk blick.

När Heléne träffade Fredriksborgaren, Robusten, första gången uppstod omedelbar och ömsesidig kärlek, något som alla närvarande, inklusive den dåvarande ägaren Markus Holst uppmärksammade. Markus förundrades till den grad att han valde
att ge Heléne i gåva till Robusten. Robusten och Heléne lever lyckliga tillsammans efter mer än tio år och den starka kärleken håller i sig.

David Frost

Kartmakare till Laurentius Krönika. Uppskattad mjödmakare.
Även Erborigiens Kaldar, son av Manold.

David var den som under  en ledarskapsutbildning på Malta lärde känna Stefan och hans avsomnade skrivprojekt. Davids envetna sparkande bidrog till att Laurentius Krönika till slut fick release 2022.

David har jobbat som chef, ledare och egenföretagare under de senaste 20 åren.

Som erfaren rollspelare inom bl.a DnD har David utvecklat sin passion för fanstasivärldar och framförallt  – kartor.

Robust av Elmerud

Ståtlig Fredriksborgare och prakthäst. Ägs av Heléne Gussman.

Förebild för rasen Odelsbergare i Erborigien och hästen Hugsvale som bar Laurentius under slaget på Nebreon.

Vänner

Lionvalley

En av våra viktigaste samarbetspartners är Lionvalley publishing. Bilden är från när de tittade in i montern på bokmässan 2023.

Från vänster Eva, Torbjörn, Stefan (Systervälde) och Stefan (Krönikan).

Torbjörn har varit ovärderlig i utvecklingen av manus och skrivande. Eva har skapat Krönikans magiska omslag. Titta bara på första skissen till Hären som försvann (nedan), så förstår du vilket arbete hon gjort!

Sorkar & Strängar

De som i vår verkliga värld är kända som Sorkar & Strängar, spelar i Krönikans värld olika roller som alla gjort världen rikare, inte minst med sin musik.

De har odödliggjort både framgångar och små nesligheter från de äventyr som utspelat sig sedan mitten av 1980-talet och mer än hälften av deras låtar i Visboken kommer ur eller handlar om Erborigien.

Vill du veta hur det låter i Krönikans värld  – sök dem på Spotify.